עם 1

הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                       

ב"ה, גיליון 49, כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי ‏2003

שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף

 

 

השבוע:

1.  בינינו- משולחן המערכת

2.  לחיות עם הזמן- פרשת קדושים

3.  רשות הרבים- אתם כותבים

4.  ניצוצות- אמרות השבוע

5.  מענה של רבי- סיפור

 

 

בינינו. משולחן המערכת:

הבית היחיד / חני נחמיאס, שחקנית

הזהות היהודית שלי קשורה למורשת ולחינוך שקיבלתי בבית הורי. קידוש והדלקת נרות ביום שישי, ביקור בבית הכנסת בחגים, אמונה בקדוש ברוך הוא.

המדינה היהודית בשבילי היא בית: בית שלפעמים חם בו מדי, או צפוף מדי, לפעמים הקירות נסדקים או סוגרים עלינו, אבל תמיד הבית נשאר הבית האחד והיחיד.

'שלום בינינו' צריך לרצות באמת. אם נקבל אחד את השני על הטוב, הרע, היפה, השונה והמיוחד, יהיה שלום בינינו, שלום שמושתת על כבוד הדדי.

אהבת ישראל בשבילי זה: חייה ותן לחיות.

 

 

2. לחיות עם הזמן. פרשת קדושים:

בתורה כל דבר מדויק בתכלית. אפילו ציוויים שונים שכתובים זה אחר זה, קשורים זה לזה בתוכנם. לאור זאת עלינו למצוא את הקשר בין שלושה ציוויים שמופיעים ברצף אחד בתחילת הפרשה, ושלכאורה אין ביניהם כל קשר: "קדושים תהיו"; "איש אמו ואביו תיראו"; "את שבתותי תשמורו".

בציווי "קדושים תהיו" דורש מאיתנו הקב"ה להיבדל מאומות העולם (קדושה, משמעותה - הבדלה, כנאמר גם בסוף הפרשה: "והייתם לי קדושים . . ואבדיל אתכם מן העמים").

במה עלינו להיבדל מהגויים? אם נאמר שהכוונה היא לכך שעלינו לחיות על-פי התורה והמצוות, אזי לא מתאים כאן המושג היבדלות, שכן התורה היא תורת ישראל, ואינה שייכת לאומות אחרות. ברור אפוא שהציווי הזה מתייחס לדברים שבהם יש דמיון בין יהודי לגוי, ואף בעניינים אלה מצווה אותנו התורה – "קדושים תהיו", היו מובדלים מאומות העולם.

הוראה זו של התורה מתייחסת לדברי הרשות – אכילה, שתייה, מסחר וכו'. בתחומים אלה לא נראה לכאורה הבדל בין יהודים לגויים. אלה ואלה אוכלים ושותים לצורך קיום גופם ומתעסקים בענייני פרנסה ובשאר צורכי העולם.

אף-על-פי-כן מצווה אותנו התורה: "קדושים תהיו" עליכם להשרות קדושה גם בעניינים אלה; להראות שגם בחיי היום-יום יש יחוד בעם-ישראל. זאת, על-ידי עשיית הדברים הללו לשם שמים, ועל-ידי התקדשות גם בדברים המותרים ("קדש עצמך במותר לך").

על השאלה, כיצד אפשר להיות קדושים גם בשעה שעסוקים בענייני העולם הזה, משיבה התורה בהמשך הפסוק: "כי קדוש אני ה'". יהודי, בכל מקום שהוא, קשור עם הקב"ה, שעליו אנו אומרים "אתה קדוש". מקדושה זו הוא שואב את הכוח להשכין את האור האלוקי גם בעת האכילה, המסחר ושאר עיסוקי העולם הזה.

בהמשך מופיע הציווי: "איש אמו ואביו תיראו". הקרבה שבין שני הציוויים באה ללמד שאת אותה התקדשות  יש להעביר גם לדור הבא. אל לו לאדם להסתפק בכך שהוא עצמו קדוש, אלא עליו להבטיח שהקדושה תעבור גם לילדיו.

הציווי השלישי, "ואת שבתותי תשמורו", משלים הוראה זו של התורה. הציווי עונה על השאלה מניין לוקחים את הכוח למשימה גדולה זו של התקדשות אישית והעברתה לדורות הבאים. התשובה היא – השבת. מהשבת יונק העם היהודי את כוחו להיבדל משאר העמים ולהיות קדוש גם בעיסוקיו הגשמיים.

התפיסה הנכרית דוגלת בכך ש"עזב ה' את הארץ" והשאירה בידי הכוחות הטבעיים. לעומת זאת, השבת ממחישה את האמונה היהודית בהתחדשות המתמדת של העולם תחת הנהגתו הנצחית של הבורא.

השבת היא אות הברית בינינו ובין ה', והיא מזכירה לנו תמיד, כי גם הטבע נשלט על-ידי הקב"ה. בכוחה של השבת להשכין את הקדושה בכל היבט של חיי היום-יום, ולהחדיר הכרה זו גם בילדינו.

(על-פי שיחה של הרבי מליובאוויטש)

 

 

3. רשות הרבים. אתם כותבים:

המדור עומד לרשות הקוראים, אתם מוזמנים לכתוב אלינו.

 

 

4. ניצוצות. אמרות השבוע:

אדם שלב שבור לו כועס על עצמו. אדם השרוי בעצבות כועס על אחרים.

(רבי יוסף זליג מסטריקוב)

 

אנו שוקדים כה בהתמדה להסתיר את אופיינו מפני הזולת, עד שבסופו של דבר הוא נסתר גם מפנינו.

(לה רושפקו)

 

 

5. מענה של רבי. סיפור:

שאלו חסידים את רבי מרדכי מראקוב:

"מה יעשה רבינו ביום שיבוא המשיח?"

השיב להם:

"כשיבוא המשיח, לא ארוץ לקבל את פניו, אמתין כמה ימים ורק אז אלך לקבל את פניו,

וכאשר ישאל אותי: 'איפה היית עד עכשיו?', אשיב: 'והיכן היית אתה עד עכשיו?"

 

 

 

נשמח לקבל את מכתביכם:

mailto:editor@shalombeinenu.org

 

מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".

 

חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org  

או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02

או בפקס: 0740-649 02.

 

אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.shalombeinenu.org

 

ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.

"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.

עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"