עם 1

הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                       

ב"ה, גיליון 34, ו' שבט תשס"ג, 9 בינואר ‏2003

שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף

 

 

השבוע:

1.   בינינו- משולחן המערכת

2.   לחיות עם הזמן- פרשת בא

3.   רשות הרבים- אתם כותבים

4.   ניצוצות- אמרות השבוע

5.   פינה לאורחים- סיפור

 

 

בינינו. משולחן המערכת:

 

אהבת ישראל- "ואהבת לרעך כמוך" / הרב חיים מילר- חבר מועצה בעיריית ירושלים

הזהות היהודית היא בראש ובראשונה שמירת השבת ושמירת תורה ומצוות, כפי שהקב"ה אמר למשה, שאמר לישראל:  "מתנה אחת יש לי לבית גנזי ושבת שמה". מתנה שנותן מלך היא יקרה ועל אחת כמה וכמה שצריך לשמור על מתנה שנותן מלך מלכי המלכים. כמו שבחו"ל שומרים על יום ראשון, כך צריך לשמור על השבת. השבת היא הזהות של כל יהודי ויהודי ולכן צריך לשמור עליה כפי ששומרים על מתנה.

אני רואה את קיום המדינה היהודית בכך שנשמור על תורת ישראל, על ארץ ישראל ועל הערכים היהודים.

"שלום בינינו" ניתן לעשות על-ידי הפצת הפסוק: "ואהבת לרעך כמוך". על פסוק זה עומדת התורה כולה. והתרגום:  "מה ששנוא  עליך אל תעשה לחבריך".

אהבת ישראל – לעזור איש לרעהו.

 

 

2. לחיות עם הזמן. פרשת בא:

בפרשת השבוע מסופר על שלושת המכות האחרונות שהביא הקב"ה על מצרים (ארבה, חושך ומכת בכורות), מכות שבעקבותיהן יצאו בני ישראל ממצרים, בדרכם לקבל את התורה בהר סיני.

למרות שנתינת התורה לישראל היתה במדבר סיני, חמישים יום אחרי צאתם ממצרים, בכל זאת ההתחלה של מתן תורה היתה בהיותם עדיין במצרים, שם קבלו כבר חלק מהמצוות, כהקרבת קרבן פסח, אכילת מצות ומרור ועוד.

המצוה הראשונה שנצטווה עם ישראל בהיותו עדיין במצרים היא מצוות "קידוש החודש", בה נצטוו בני ישראל בראש חודש ניסן, כמו שנאמר: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה".

הדבר טעון הסבר: המצוה הראשונה לעם היהודי היתה צריכה להיות מצוה יסודית וכללית יותר, כמו מצוות האמונה בקב"ה- "אנכי ה' אלוקיך" וכדומה, ומדוע נאמרה דווקא מצוות "החודש הזה הוא לכם" כמצוה הראשונה?

התשובה לכך: בחיים אנו רואים  שכאשר אדם מחליט ומתכונן לעשות איזה דבר שכולל פרטים רבים, הוא קובע תחילה את תכליתו ומטרתו הסופית של אותו הדבר, ורק אז הוא ניגש להתחיל במלאכה.

כך הוא הדבר לגבי מצוות "החודש הזה לכם", המסמלת את מטרת כל מצוות התורה, שתכליתם לפעול "חידוש" בכל הבריאה, על ידי הפיכתה מחולין לקדושה בקיום מצוות ה'. האפשרות ל"חידוש" זה ניתנה לכל אחד ואחת מאיתנו, וזהו "החודש" – מלשון ה"חידוש" הזה "לכם", שביכולתו של כל יהודי לחדש את העולם ולעשותו למקום של קדושה וטהרה.

ועל-ידי החידוש שפועלים בעולם, נזכה לחידוש גם ביחס לעם ישראל; שיתחדשו בימות המשיח, ויתקיימו דברי נביאי הגאולה "והיה מספר בני ישראל אשר לא ייאמד ולא יספר מרב...ונלוו גויים רבים לאורך".

 

 

3. רשות הרבים. אתם כותבים:

המדור עומד לרשות הקוראים, אתם מוזמנים לכתוב אלינו.

לפניכם חיבור נוסף מתחרות החיבורים לנוער של "שלום בינינו":

 

עם אמיתי / תאיר רשף, קיבוץ יגור

יש ילדים שחושבים שאם מישהו שונה, שיקים חברה בשביל עצמו.

אבל להיות איתם, עם מי שחושב כך, זה לא ולא.

להיות מאוחדים זה חשוב. לא להיות בקבוצות רבות, להיות עם אחד ומגובש, לא עם מפורק לחלקים אלא עם חזק ומאוחד, בלי ויכוחים טיפשיים וריבים על שטויות. עם שמדבר אמת ולא משקר. עם מיוחד בלי התנהגות רעה. עם אמיתי. עם שכל אחד בו הוא אדם טוב, דובר אמת, מתנהג יפה, לא פועל באלימות אלא במחשבה ומשתמש בשכל שלו.

עם מאוחד: לא עם של עניים ועשירים, עולים חדשים וותיקים, לא טיפשים וחכמים, לא בריאים וחולים ולא אחד שמחליט לכולם, שולט על העולם.

עם אמיתי. והלוואי שהעם שלנו יהיה כזה.

 

 

4. ניצוצות. אמרות השבוע:

כאשר כל ישראל ייתנו יד זה לזה, תצטרפנה הידיים ליד אחת המגעת עד כיסא הכבוד.

(רבי ישראל מקוז'ניץ)

 

נקל לבוז למה שאינך יכול להשיג.

(איזופוס)

 

 

5. פינה לאורחים. סיפור:

כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים כהלכתה, נהג רבי דוד מללוב לנהוג כמנהג אורחיו; אם הרבו לאכול, הרבה גם הוא לאכול עמם ואם הרבו לשתות, עשה גם הוא כך.

פעם התארח אצלו קבצן רעב, שאכל ואכל ולא שבע. עשה רבי דוד כמותו ואכל הרבה מעבר למנהגו באכילה.

אחר כך שאלוהו בני ביתו: "כיצד יכולת להרבות כל כך באכילתך?"

ענה להם: "כשם שבביתי יש מקום מיוחד לאורחים, כך יש לי בכרסי פינה מיוחדת לאורחים".

 

 

נשמח לקבל את מכתביכם:

mailto:editor@shalombeinenu.org

 

מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".

 

חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org  

או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02

או בפקס: 0740-649 02.

 

אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.shalombeinenu.org

 

ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.

"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.

עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"