עם 1
הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                              
ב"ה, גיליון 21, ד' מרחשון תשס"ג, 10 באוקטובר ‏2002
שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף
  
השבוע:
1. בינינו- משולחן המערכת
2. לחיות עם הזמן- פרשת נח
3. רשות הרבים- אתם כותבים
4. ניצוצות- אמרת השבוע
5. לשם שמים- סיפור
 
 בינינו. משולחן המערכת:
אדם וטבע/ מנשה קדישמן- אמן, פסל וצייר
   אם הטבע הוא גם המודל לחיים האנושיים שלנו, ואם בטבע שאנו מכירים ארבע עונות, הרי אני מכיר עוד עונה אחת חמישית: עונת הפחד, המשתרעת על פני כל השנה.
   כאשר אנו נדרשים לזהות היהודית שלנו, הרי גם היא מאופיינת כמו עונות הטבע בצמיחה ובקמילה, שהרי האדם הוא פיסה של טבע והוא אינו אלא חלקת ארץ קטנה.. כל עוד הטבע פתוח, כל מה שהטבע קיים ואנחנו מפריחים אותו, הרי הוא המודל היחידי שיש לנו והוא מלמד אותנו שאפשר להיות יהודי חדש, אדם ישראלי אבל עם שורשים לתנ"ך, לארץ, למולדת, לתבנית הולדתו של אדם. אי אפשר לחיות בלי זיכרון של עבר והיסטוריה. היפעה שמסביב לא צמחה כך סתם פתאום, אלא יש להרחיק ולהעמיק אל תהומותיה ושורשיה. כולנו מזדקנים ורק הציורים נשארים אתנו באותו גיל בו הם צוירו.
   בטבע קיים ההווה וקיימת כל ההיסטוריה , כל הצמיחה, כל מה שהיה, כל שועל או צב שעבר, כל ציפור שצייצה, כל אדם שאהב או כעס, כל חיה שהמליטה. הכל קיים מראשית היקום, מימי התנ"ך ועד היום, הזיכרון הופך להיות חלק מהתודעה שלנו, של היקום שלנו, עם כל מה שגדל בו.
   אם מדברים על שלום בינינו, הרי המודל הוא אכן החיבור המדהים הזה ששורר בטבע, האיזון שיוצר את הזיקה הפנימית שלו, וממנו יש ללמוד, לחקות ולאמץ- גם הרוח הנושבת היא חלק מהזיכרון, גם העצמה של הנשר בשמיים, והכל מתאחד. וברקע- עקידת יצחק, דברים שאנו יודעים ולא יודעים, הכל קיים.
   אם מדברים על אהבת ישראל: המשוררת אסתר ראב אמרה, "אשלח רגל ארוכה מעבר לגבולות היש" ודוד אבידן אמר: "מילים יכולות אלא לבטא את אשר ניתן לאמור במילים".
האדם הוא הטבע, הטבע הוא הזיכרון, הטבע הוא גם אנחנו. אהבה יכולה לחבר טבע ואדם, אדם ואדמה, אדם ודם. אם נשכיל להבין זאת תהיה לנו אהבת ישראל.
 
2. לחיות עם הזמן. פרשת נח:
בפרשת השבוע מסופר על שני צדיקים גדולים: נח ואברהם. בתחילת הפרשה מסופר על נח וצדקתו: "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח".
ובסוף הפרשה מסופר אודות אברהם אבינו, היהודי הראשון.
רואים כאן דבר תמוה: כאשר התורה מדברת אודות נח, היא מתארת אותו בשבחים:  "צדיק תמים בדורותיו. את האלוקים התהלך נח", ואילו כאשר התורה מספרת על אברהם אבינו, אין היא מוסיפה שום תואר ושום סיפור הממצה את צדקתו וחשיבותו.
השאלה מתחזקת יותר כאשר מעיינים במדרשים ומוצאים סיפורים מאלפים מתקופת ילדותו ונעוריו של אברהם, החל מהיותו בגיל שלוש והלאה, כאשר שבר את כל הצלמים בבית אביו וישיבתו בבית הסוהר, ובעיקר מסירות הנפש שגילה כאשר זרקו אותו לכבשן האש.
ומכל הסיפורים המופלאים המובאים במדרשים, לא מוזכר מאומה בפרשת השבוע.
והתשובה לקושיה: דווקא בזה שהפרשה לא מביאה סיפורים אלו- מתבטא ייחודו של היהודי. מעלתו של היהודי אינה מפני צדקתו וזכויותיו הפרטיות, אלא מפני שהקב"ה בחר בעם ישראל לעם סגולה, כמו שאומרים בתפילות החגים "אתה בחרתנו מכל העמים".
ולכן, אילו הייתה התורה כותבת את מעלותיו וגדולתו של אברהם, היינו טועים לחשוב שבגלל מעלותיו האישיות- זכה אברהם בכל מה שזכה, כפי שנח ניצל מן המבול בזכות היותו צדיק ותמים. ולכן לא כתבה התורה שום תואר כלפי אברהם, כדי שנדע שייחודו של היהודי הוא במהותו ונשמתו, ואינו תלוי אפילו בבחירה החופשית שלו.
נקודה זו מהווה גם את ההבדל בין שבע המצוות שנצטוו בני-נח (שהם אבות כל אומות העולם), לבין שש מאות ושלוש עשרה המצוות שנצטוו ישראל; מצוות בני-נח, הם מצוות שכליות שמובנות גם בשכל הפשוט והאנושי (כמו איסור גזלה, רציחה וכדומה), משום שכל מטרתם היא להנהיג את העולם בצדק ויושר, ככתוב: "לא לתוהו בראה לשבת יצרה". לעומתן, שש מאות ושלוש עשרה המצוות שנצטוו ישראל הם מצוות שחוקק הקב"ה, ולא כולן מובנות לשכל האנושי, כאשר מטרתן היא להדק ולחזק את הקשר העצמי והשורשי בין היהודי לבורא העולם.
עוד דבר מיוחד אנו מוצאים אצל אברהם אבינו בהשוואה לנח הצדיק: צדקתו של נח הייתה רק כלפי עצמו, אבל לא היתה לה השפעה על אנשי דורו; נח שמע על גזירת המבול מאה ועשרים שנה לפני שהחל, ולמרות זאת לא השתדל להתפלל עבור אנשי דורו ולא פעל להחזיר אותם אל דרך הישר, ובכך גם לבטל את רוע הגזרה. אברהם, לעומתו, הלך מעיר לעיר וממקום למקום, פרסם את שמו של הקב"ה והכניס מאות אלפים תחת כנפי השכינה, ולכן דווקא עליו אומר המדרש: "עד אברהם אבינו היה העולם באפילה, כיוון שבא אברהם התחיל להאיר".
(על-פי שיחה של הרבי מליובאוויטש)
 
3. רשות הרבים. אתם כותבים:
המדור עומד לרשות הקוראים, אתם מוזמנים לכתוב אלינו.
לפניכם חיבור נוסף מתוך 'תחרות החיבורים לנוער של שלום בינינו':
 
"חשיבות האחדות בעם ישראל" / אירה סורוצקי
שלום, שמי אירה ואני עולה ותיקה מברית המועצות.
אני חושבת שאיחוד בין היהודים חשוב מאוד, אחרת כנראה לא הייתי פה היום וגם הרבה עולים אחרים, מארצות שונות, שראו בארץ מקלט מהסבל שנגרם, ויכל להיגרם, אילו לא היו היהודים מתאחדים.
אבל בואו נעזוב את זה לרגע, ובואו נחשוב מה היה קורא אילו לא היינו מתאחדים: אולי היתה פורצת עוד מלחמת עולם נגד היהודים בעקבות מלחמת העולם השניה, עוד חוקים היו נחקקים נגד היהודים, והעם היה נפגע קשה.
ישראל עזרה ועוזרת לעולים חדשים, ומקבלת אותם בברכת שלום חמה.
עברנו הרבה בשביל להקים את מדינת היהודים, עברנו ביצות ומחלות], בשביל להיות מה שאנחנו היום.
מן הקיבוצניקים הראשונים, ועד לדור המילניום, ויום העצמאות ה52-, אנחנו גאים להיות יהודים.
אני מקווה שנמשיך לדבוק אחד בשני, ונישאר העם היהודי החזק והנהדר שאנחנו.
חיילי צה"ל מגינים עלינו, כמו שאנחנו, הצעירים יותר, ביום מן הימים, נגן עליכם תושבי ארץ ישראל.
ולבסוף: איחוד חשוב בשביל כולנו, שנישאר משפחה אחת גדולה של יהודים גאים.
 
4. ניצוצות. אמרת השבוע:
צריך להיזהר מגרום צער לשום בריה- ואפילו לצורך מצוה.
(רבי צדוק הכהן מלובלין)
 
שום דבר גדול לא הושג ללא התלהבות.
(רלף ואלדו אמרסון)
 
5. לשם שמים. סיפור:
כשישב רבי אייזיל חריף על כסא הרבנות בסלונים, גר שם יהודי אחד שהיה מתקוטט עם הבריות על עסקי שמים ומרבה מחלוקת.
שלח רבי אייזיל והביאו לבית דינו והטיל עליו קנס.
תמהו מקורבי הרב ושאלו: רבנו, והרי פלוני לשם שמים מתכוון?
הביטו וראו השיב להם הרב לכשתעיינו ב"חד גדיא" שבהגדה של פסח, תמצאו שמלאך המוות לשם שמים התכוון; הוא הרג את השוחט על שחטא בזה ששחט את השור.
ואם כן, מפני מה שחט הקדוש ברוך הוא את מלאך המוות?
אלא ללמד- אל תעשה עצמך שוטר של מקום, ואל תשחט נפש מישראל, גם לא לשם שמים.
 
נשמח לקבל את מכתביכם:
mailto:editor@shalombeinenu.org
 
מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".
 
חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org
או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02
או בפקס: 0740-649 02.
 
אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:
http://www.shalombeinenu.org
 
ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.
"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.
עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"