עם 1

הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                       

ב"ה, גיליון 59, י' תמוז תשס"ג, 10 ביולי ‏2003

שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף

 

 

השבוע:

1.  בינינו- משולחן המערכת

2.  לחיות עם הזמן- פרשת בלק

3.  רשות הרבים- אתם כותבים

4.  ניצוצות- אמרות השבוע

5.  בריחה שכזו- סיפור

 

 

בינינו. משולחן המערכת:

הזהות היהודית שלי / הרב יוחנן פריד

הנני יוחנן בן אסתר ויצחק בן מנחם בן אברהם אבינו ושרה אימנו.

הנני אב לינון ועד, וסב לאמיתי ועוד ועוד.

והנני בכיבוד מתמיד שלהם סבי וזקניי ובאחריות מתמדת עליכם בניי בנותיי, נכדיי ונכדותיי.

והנני יום יום דורש מעצמי ואת עצמי- האומנם?!

האמנם יודע אני פשרו של "כבוד הדורות" הקודמים האלו?

האומנם פועל אני באחריות אמיתית כנה ומשמעותית בחיי האלו נוכח הדורות שיבואו?

והריני במלוא ההערכה לארונות ספריהם, לתולדות חייהם, לשמחותיהם ולחגיהם, ליגונם ולעיצבונם, לחורבנם ולתקומתם.

והנני יהודי, בן להם, ואב להם.

והנני ישראלי הדר בארצו שלו- שלהם, מכל הזמנים ולכל הדורות, מצדיע לדגל כחול לבן, פרי חזון הציונות המשתלב בעולם היהדות שלי, ללא כל חיץ ומחיצה, אלא מתוך זיקה וקשר, הפריה ופריחה.

והנני מתקיים תמיד לקיום הזה, והנני פועל תמיד למענו. פועל ועובד, ועבד לו ולהם בכל לבבי, בכל מאודי ובכל נפשי.

 

מהי מדינה יהודית?

המדינה היהודית היא החיבור של כל בעלי הזהות היהודית-ישראלית לכל גוניהם, מקצה לקצה למסגרת חברתית ברוח זהויות אלו, ומתוך האחריות הזו לעתיד של העם היהודי, הבונה את מדינתו בארצו.

המדינה היהודית היא משאת הדורות שנתגשמה, ואשר עתידה בעזרת ד', להמשיך ולהתגשם, בחומריותה וברוחניותה.

לגדול ולצמוח.

להנץ ולפרוח.

כי אין לאיש מאיתנו – בעלי הזהות היהודית- הישראלית הזו-עוד ארץ אחרת ואין לנו עוד כל מדינה אחרת. כי לבטח היא לא תיכון בשום מקום ובשום זמן, ורק מדינת ישראל היהודית, בארץ ישראל, היא תיכון לנצח נצחים.

 

איך עושים "שלום בינינו"?

איך? - זו שאלה חשובה וקשה!!!

מתוך ההנחה כי על "האם" (שלום בינינו) התשובה היא חיובית באופן מוחלט, וללא כל היסוס או הסתייגות.

כי אין כל דרך אחרת – אלא "שלום בינינו", בראש ובראשונה.

אשר לשאלה "איך?":

אפשר כי התשובה היא בלשונו של רבי אלימלך:

"שנראה כל אחד מעלות חברינו- ולא חסרונם".

הייתכן שאין לזולתנו כל מעלה? האמנם פסו אנשי אמנה?!

ולי- מאז ומקדם, רשימה ארוכה של מעלות חברינו.

מכל חוג ומפלגה.

מכל זרם ותנועה.

מכל גיל ומכל התעסקות.

לכל אחד ואחת, בכל מקום ובכל אתר-שמורה הזכות למעלה טובה שכזו, שהיא אכן שלו והיא באה בשביל הכלל, וכן שמורה לו הזכות הזו לרגעים ולשעות של כוונות טובות, ולתשומת הלב – לאנושי, ליהודי, לישראלי שבחיינו.

והאמנם: היש מקום עלי ארץ, בו אין מבקשים אנו איש טובת רעהו?

להפך: בטוחני, ללא כל שיור וספק כי הכל- כוונתם לטובה, אלא ש...

ועל כן יש לשוב ולומר: כי יש ויש טובת הכלל אצל כל אחד ואחת.

יש- ובכל מקום.

יש- ובכל עניין.

וזהו אשר יביא- במאת האחוזים- ל"שלום בינינו".

 

מהו המושג אהבת ישראל?

אין צמד מילים מתוק מזה לחיינו, כי רק לו יש משמעות אמיתית, ואין בלתו.

כי הוא הניצחון המתמיד של היחד. של החיבור שאינו מתפשר עם הויכוח הנצחי והנצחני.

אהבת ישראל, הוא הניגון המתמיד של החיים היהודיים והישראלים.

המוסיקה השמימית השורה על הארץ ונגינותיה וקולותיה הם "הסימפוניה הבלתי גמורה" של העם הזה שיש לו כל כך הרבה עתיד, וכל כך הרבה עבר, ורק בחיבורם בהווה- הוא ישמור על עצמו, על קיומו הפיסי והרוחני כאחת.

אהבת ישראל- הוא פרק לימודי, רעיוני ורגשי.

הוא הספר של החיים. המתכון והמדריך, המפה והתערוכה.

זו היא הסוגיה המפותלת ביותר לתיאור הקו הישר ביותר שבין נפש לנפש, בין כולנו לכולנו.

בקיומה של אהבה זו-

נשמעים צלילים שאין קץ לעינוגם, ונראים המראות שאין עומק כעומקם, ואין גובה כגובהם.

 

והלוואי, ויהי רצון.

 

 

2. לחיות עם הזמן. פרשת בלק:

ימי הגלות מתחילים (במובן מסוים) כבר בחורבן הבית הראשון, והגלות תסתיים רק בביאת המלך המשיח (ימי  הבית השני נכללים אף הם בימי הגלות, שהרי "חמישה דברים חסרו בבית שני").  בתקופת הגלות נחשף עם-ישראל לגלי שנאה ודיכוי מצד אומות העולם, ולכאורה הוא נשלט על-ידיהן. 

לגבי תקופה זו של ימי הגלות מכוונים דברי בלעם בנבואתו:  "כרע שכב כארי וכלביא, מי יקימנו".  בימי הגלות עם-ישראל הוא בבחינת 'כרע' ו'שכב' במובן של ירידה ותרדמה.  הוא איננו במלוא כוחותיו ועוצמתו, אלא כפוף ורדום. זו הגלות.

 

אך גם בזמן הגלות, כשעם-ישראל 'כרע' ו'שכב', הוא נמשל לארי וללביא.  אין זו נפילה של חוסר-אונים, אלא כריעה ושכיבה של ארי ולביא שתוקפם נשמר גם כשהם כורעים לארץ.  האריה והלביא עצמם הם שכרעו ושכבו, ולא כוח חיצוני הכריע אותם.  וכמו שכתוב בזוהר, שהאריה הוא תקיף עוד יותר, וכך ישראל "תקיפים הם" גם בזמן הגלות. 

מכאן מובן, שגם בזמן הגלות אין לאומות-העולם שליטה אמיתית על עם-ישראל.  כי על פי ההלכה, אי-אפשר להיות בעל-בית על אריה.  יש דיון בהלכה אם אפשר לביית אריה על-ידי אילוף, שכן הוא נשאר תמיד חזק בטבעו, ולאיש אין שליטה עליו.

 

כך גם עם-ישראל:  כל עניין הגלות אינו דבר  מובן, שהרי איך ייתכן שעם-ישראל יהיה נשלט על-ידי אחרים?  אלא כל זה נובע רק מרצון ה', שהביא את העם לבחינת 'כרע שכב'.  אך במה דברים אמורים?  בענייני העולם, אולם בכל הקשור לתורה ולמצוותיה אין לגלות שום שליטה, ואין שום מניעה אמיתית ליהודי לעבוד את ה' ולמלא את כל מצוותיו.

הרבי הרש"ב (רבי שלום-דובער) מליובאוויטש אמר פעם:  "רק הגוף היהודי נמסר לגלות ולשעבוד המלכויות, אבל הנשמה היהודית לא שולחה לגלות ולא נמסרה לשעבוד המלכויות.  עלינו להכריז גלוי לעין-כל, שבכל הקשור לדתנו, התורה והמצוות ומנהגי ישראל אין לזרים שום סמכות, ואין כוח בעולם שיוכל לשנות בזה משהו".

 

לפעמים נדמה לנו שעולם כמנהגו נוהג ושכביכול יש לעולם שליטה על ה'ארי' ו'הלביא'  על עם-ישראל.  זהו ההעלם וההסתר שקיים בזמן הגלות, שנותן מקום לאשליה כאילו יש לאחרים שלטון על העם היהודי.  לכן מראה לנו הקב"ה מפעם לפעם, גם בזמן הגלות, נסים גלויים ממש, שמזכירים לכולנו כי "אין עוד מלבדו".

הנסים הללו, שמתרחשים בכל דור ודור, לרבות הנסים והמופתים שמתגלים על-ידי הצדיקים שבכל דור, שוברים במידה מסוימת את ההעלם וההסתר של העולם, עד שהכול יכולים לראות בעיני כל בשר, כי העם היהודי הוא תמיד בבחינת 'ארי' ו'לביא', שגם כאשר 'כרע' ו'שכב' הרי בפנימיות הדברים הוא בן-חורין ואין לגלות שליטה עליו.

(על-פי שיחה של הרבי מליובאוויטש)

 

 

3. רשות הרבים. אתם כותבים:

הקוראים מוזמנים לכתוב אלינו, ל"שלום בינינו".

 

 

4. ניצוצות. אמרות השבוע:

מרה שחורה אינה סחורה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

(רבי מרדכי מלכוביץ)

 

אהבת התהילה היא חולשה המכניעה אף את הנבון והפיקח.

(טקיטוס)

 

 

5. בריחה שכזו. סיפור:

יהודי אחד שאל את רבי שמחה בונים מפשיסחה:

"נאמר, 'הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו, והבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו'. והנה אני בורח מפני הכבוד זה שנים רבות. מדוע אין הכבוד רודף אחרי?"

השיב לו הצדיק:

"אמנם אתה בורח מפני הכבוד, אבל בבריחתך אתה מציץ מפעם לפעם לאחור, לראות אולי הכבוד כבר רודף אחריך."

 

 

 

נשמח לקבל את מכתביכם:

mailto:editor@shalombeinenu.org

 

מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".

 

חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org  

או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02

או בפקס: 0740-649 02.

 

אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.shalombeinenu.org

 

ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.

"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.

עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"