עם 1

הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                       

ב"ה, גיליון 51, י"ג אייר תשס"ג, 15 במאי ‏2003

שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף

 

 

השבוע:

1.  בינינו- משולחן המערכת

2.  לחיות עם הזמן- פרשת בהר

3.  רשות הרבים- אתם כותבים

4.  ניצוצות- אמרות השבוע

5.  גאווה- סיפור

 

 

בינינו. משולחן המערכת:

הגינות, דוגמה, חינוך ושוויון / אביהו מדינה - מלחין וזמר

     זהותי היהודית נקבעה עוד טרם לידתי בקשר שבין הוריי מולידי. לי עצמי לא ניתנה ההזדמנות להחליט ולבחור בקבוצה האתנית אליה אשתייך ואיתה אזדהה. ומכיוון שכך, לא נותרה בידי הברירה, אלא לקבל את הנתון הנ"ל כי נולדתי יהודי וזו עובדה שאינני יכול לשנותה. ואם כך? אעשה את הכל כיהודי לתרום כיחיד לחיזוקה ולגיבושה של אותה יחידה אליה אני שייך, וזאת בדרך של למידה, קבלה ושמירה על המאפיינים העיקריים לפחות של התרבות, המסורת, ההיסטוריה והמטרות של הלאום היהודי אליו אני משתייך.

     כדי להביא לשלום פנימי בעם היהודי אנו חייבים להקפיד בעקביות בכמה נקודות מפתח בחיי היום יום של הציבור היהודי.

הנקודה הראשונה היא תקשורת הוגנת , כלומר עיתונאים ואנשי תקשורת ישרים והגונים משכמם ומעלה. נקודה שנייה שצריך להקפיד עליה היא דוגמה אישית של המנהיגים. נקודה נוספת היא חינוך הנוער על ברכי אהבת ישראל וכבוד האדם ונקודה רביעית ואחרונה היא דגש על מתן שוויון הזדמנויות ושמירה על חופש הביטוי.

     אהבת ישראל קשורה לשלום בינינו ולדעתי פירושה הוא קשירת הגורל האישי עם גורלו של העם היהודי ללא תנאי, יחד עם מתן כתף הנושאת בעול לטובת הכלל.

 

 

2. לחיות עם הזמן. פרשת בהר:

כשהתורה רוצה לציין את מעלתו של משה רבינו היא אומרת: "והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה". מכל מעלותיו הרבות של משה, דווקא מדת הענווה שהייתה בו, היא שזיכתה אותו לקבל את התורה מהקב"ה ולמסרה לבני-ישראל.

נשאלת השאלה, איך ייתכן שצדיק כמשה רבינו לא יידע להעריך את גדולתו העצומה, עד כדי הפחתת ערכו מכל אדם אחר? יתרה מכך: איך ייתכן שמנהיג בישראל, שעצם תפקידו מחייבו להיות מורם-מעם ובעל תוקף, יוכל להיות עניו מכל אדם בעולם?!

מוסבר על כך, שמשה רבינו אכן הכיר את גודל מעלותיו ואת כשרונותיו הכבירים, שבגללם ובזכותם נבחר דווקא הוא להיות זה שהתורה תימסר על-ידו; אולם משה לא זקף כל זאת לזכותו, לזכות אישיותו העצמית. בענוותנותו הרבה ראה משה בכל גדולתו ומעלותיו מתנה מה', וחשב, שאילו זכה יהודי אחר בתכונות נפש גבוהות כשלו, והקב"ה היה מתגלה ומדבר אליו, היה  אותו יהודי מגיע לדרגות נעלות עוד יותר.

משום כך לא היוותה ענוותנותו של משה סתירה ליכולתו להנהיג את העם ביד רמה, בתקיפות ומבלי להירתע מפני איש. אדרבא, הואיל ולא הייתה לו ישות עצמית משלו, כיוון שמסר את כל-כולו לקב"ה, הרי בכל אורחותיו ראה לנגד עיניו רק את רצון ה', וממילא נאבק בכל כוחותיו למלא בשלמות את רצון-ה'.

השילוב בין שתי תכונות-נפש הפוכות אלה הוא תנאי הכרחי לכל יהודי בגישתו אל התורה. הוראה זו רמוזה בפתיחתה של פרשת השבוע, ואף בשמה, פרשת "בהר".

ה"הר" הלא הוא הר סיני שעליו ניתנה התורה. חז"ל מספרים, שכאשר רצה ה' לתת את התורה, החלו ההרים רבים בינם, כשכל אחד מציין את מעלותיו. אולם הקב"ה בחר דווקא בהר סיני, הנמוך מכל ההרים, כדי להדגיש את חשיבות הענווה.

נשאלת השאלה: אם רצה הקב"ה להדגיש את חשיבות הענווה, למה בכלל חיפש הר, ולא נתן את התורה בעמק, או לפחות במישור? אלא רמוז כאן השילוב המיוחד בין ענוה מזה והתנשאות מצד הקדושה מזה. יהודי נדרש להכיל בקרבו את שתי התכונות הללו: מצד אחד עליו להיות עניו בתכלית, ועם זאת צריך שתהיה בו התקיפות והעוז כדי לקיים את רצון-ה'.

כתנאי ראשון לקבלת התורה צריך להיות "הר", כדברי ההלכה הראשונה ב"שולחן ערוך": לא להתבייש מפני "בני אדם המלעיגים". אך מאידך צריך ה"הר" הזה להיות הנמוך מכל ההרים – להיות עניו וצנוע. הנחישות בנושאי יהדות לא זו בלבד שאינה צריכה לבוא על חשבון הענווה וההתבטלות העצמית לבורא העולם, אלא אדרבא, תולדתה של אותה נחישות נובעת ממידת הענווה.

(על-פי שיחה של הרבי מליובאוויטש)

 

 

3. רשות הרבים. אתם כותבים:

המדור עומד לרשות הקוראים. אתם מוזמנים לכתוב אלינו.

 

 

4. ניצוצות. אמרות השבוע:

להסכים לדברי שטות של שוטה, אף זה בכלל גמילות חסד.

(רבי מנחם מנדל מקוצק)

 

אין לך דבר הניתן כה באדיבות כעצות.

(לה-רושפקו)

 

 

5. גאווה. סיפור:

רבי זוסיא מאנפולי היה אומר:

על השאלות שישאלוני בבית דין של מעלה אמצא לי תירוץ.

ישאלוני: "למדת תורה?"

אגיד: "הייתי עם-הארץ."

ישאלוני: "הנחת צדקה לעניים?"

אגיד: "עני הייתי ולא היה לי מה לתת."

ישאלוני: "עסקת במצוות?"

אגיד: "הייתי טרוד בצורכי פרנסה."

על הכל אמצא תשובה.

אבל אם ישאלוני: "אם כן, על מה התגאית?"

על כך לא תהיה בפי תשובה.

 

 

אודות ל"ג בעומר באתר הבית שלנו במדור "חגים" (קישור למטה)

 

 

נשמח לקבל את מכתביכם:

mailto:editor@shalombeinenu.org

 

מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".

 

חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org  

או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02

או בפקס: 0740-649 02.

 

אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.shalombeinenu.org

 

ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.

"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.

עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"