עם 1

הקשר השבועי עם "שלום בינינו"

ב"ה, גיליון 52, כ' אייר תשס"ג, 22 במאי 2003

שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף

 

 

השבוע:

1.  בינינו- משולחן המערכת

2.  לחיות עם הזמן- פרשת בחוקותי

3.  רשות הרבים- אתם כותבים

4.  ניצוצות- אמרות השבוע

5.  כמו גמל- סיפור

 

 

בינינו. משולחן המערכת:

רבי עקיבא והלל הזקן / אל"מ (מיל.) ד"ר מאיר פעיל

אני רואה עצמי שייך ללאום היהודי ובעיקר לקבוצה הציונית בעם היהודי, המגשימה את כינון האומה העברית המודרנית בארץ- ישראל במסגרת מדינת ישראל עצמאית.

המדינה היהודית האידיאלית בעיני היא מדינה דמוקרטית המבססת את האידיאולוגיה שלה על הערכים האוניברסליים של החירות, השוויון והאחווה, ועל הערכים ההומניסטיים ההיסטוריים של המורשת היהודית.

אין דרך טובה יותר, להגשים את אתגר חיוני זה של שלום בינינו, מאשר לדבוק, להפנים ולפעול על פי שני הכללים שקבעו אבותינו הרעיוניים:

       א.   "מה ששנוא עלייך אל תעשה לחבריך" (המלצת הלל הזקן)

       ב.   "ואהבת לרעך כמוך" (המלצת רבי עקיבא בעקבות ספר 'ויקרא' פרק יט, פסוק יח)

 

אני נוטה לאמץ את הערך של אהבת ישראל באפיקים הבאים:

       א.      אהבת העם היהודי והמורשת היהודית, על אף שלפעמים אינני מזדהה עם כל פרט ופרט שבהם.

       ב.   אהבת ארץ ישראל כמולדתנו הלאומית בעבר, בהווה ובעתיד.

       ג.    אהבה עמוקה, תוך דרך ארץ, אל מכלול הערכים המוסריים אשר צמחו והתפתחו במורשת היהודית, על כל גלגוליה. גם אם אני מרשה לעצמי להסתייג מרעיונות הנוגדים את שני הכללים המוסריים הבסיסיים של הלל הזקן ורבי עקיבא שהזכרתי קודם לכן.

 

 

2. לחיות עם הזמן. פרשת בחוקותי:

עיקרה של פרשת השבוע מוקדש לעניין השכר והעונש.  הקב"ה מבטיח שפע של טובה וברכה על שמירת התורה והמצוות, ובהמשך באות האזהרות מפני התוצאות השליליות של אי-שמירת התורה ומצוותיה.

בשכר המצוות אנו רואים  דגש חזק על שפע גשמי גשמים, פרנסה, ניצחון במלחמות, סילוק חיות רעות, שלום ושלווה וכו'

הדבר מעורר שאלה:  הלוא עיקר שלמות השכר הוא התועלת והטובה הרוחניות, שהן גם הטובה האמיתית, ולא הדברים הגשמיים.  נוסף על כך, חז"ל הורו:  "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על-מנת לקבל פרס".  מדוע אפוא מדגישים כל-כך את השכר הגשמי על קיום המצוות?!

 

תמיהה דומה אך גדולה יותר מתעוררת למקרא תיאורי התורה על השפע הגשמי הכביר שיהיה בזמן הגאולה.  חז"ל אומרים, שביום שהזרע ייזרע הוא יצמח ויניב פרי; גם אילנות סרק ייתנו פירות; טעם העץ יהיה כטעם הפרי, ועוד ייעודיים גשמיים מופלאים.

והרי בזמן הגאולה תתגלה בעולם התגלות אלוקית עצומה, עד שכדברי הרמב"ם "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", ואילו כל ה"מעדנים" יהיו בבחינת "עפר".  במצב רוחני נעלה כזה לא תהיה שום חשיבות לשפע הגשמי, והוא יהיה רק אמצעי שיאפשר לעם-ישראל להיות "פנויים בתורה וחכמתה".  למה אפוא האריכו חז"ל כל-כך בתיאור השפע הגשמי לעתיד לבוא?

 

התשובה היא, שדווקא השפע הגשמי מבטא את מעלתן של התורה והמצוות.

על התורה נאמר היא "חייך ואורך ימיך".  פירוש הדבר, שהתורה היא תמצית החיים של היהודי, ומכיוון שכך, גם של העולם כולו.  מצב הדברים הנכון הוא, ששפע בתורה יביא שפע בכל התחומים האחרים, לרבות ההיבטים הגשמיים התחתונים ביותר.

 

כיום משיג האדם את צרכיו ביגיעה ובמאמץ, ונדרש זמן רב עד שרואים את פירות היגיעה, משום שעכשיו העולם הגשמי איננו כלי לשפע הרוחני של התורה ומצוותיה.  אבל כאשר תבוא הגאולה והעולם יזדכך ויהיה כלי לשפע הרוחני, יביא מיד שפע התורה והמצוות שפע בכל התחומים, גם הגשמיים.

 

העובדה שהשכר על התורה ומצוותיה בא לידי ביטוי דווקא ברובד הגשמי, מעידה שהתורה היא אכן תמצית החיים.  כשם שבאדם, כשיש התעוררות של חיים בנפשו, כמו שמחה גדולה, אין היא נשארת רק ברבדים הרוחניים, אלא היא מתפרצת בכל איברי הגוף, עד שהיא מגיעה גם לרגליים, המתרוממות בריקוד של שמחה כך התורה, שהיא "חייך", מביאה שפע וברכה גם בדברים הגשמיים.

כשהיהודים הולכים בדרך התורה והמצוות, מביא הדבר שפע של ברכה בכל התחומים, עד הדברים הגשמיים, אולם השלמות המלאה של כוח התורה תהיה בזמן הגאולה, ולכן התורה תביא אז שפע גשמי מופלא כפי שתיארו חז"ל.

(על-פי שיחה של הרבי מליובאוויטש)

 

 

3. רשות הרבים. אתם כותבים:

המדור עומד לרשות הקוראים. אתם מוזמנים לכתוב אלינו.

 

 

4. ניצוצות. אמרות השבוע:

תן בלבנו שנראה כל אחד רק מעלת חברינו ולא חסרונם ומומם.

(רבי אלימלך מליז'נסק)

 

משול העם לים והנואמים לרוחות; שכן, אלמלא הרוחות המסעירות אותו היה הים נשאר שלו ורוגע.

(סולון)

 

 

5. כמו גמל. סיפור:

כשעלה רבי מרדכי אלתר מגור לירושלים, התרעמו עליו קנאי העיר על שהוא מקרב אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות.

ענה להם הרבי:

"הרבה דברים חדשים ראיתי בארץ ישראל וביניהם גם גמלים. למדתי שהגמלים רואים את הדבשות של אחרים, אך לא את של עצמם".

 

 

נשמח לקבל את מכתביכם:

mailto:editor@shalombeinenu.org

 

מרחיבים את המעגל - ספרו לחברים אודות "עם 1"- השבועון המקוון של "שלום בינינו".

 

חברים חדשים המעונינים לקבל את הגיליון  מוזמנים לשלוח את כתובתם האלקטרונית ל:  mailto:info@shalombeinenu.org  

או להשאיר פרטים בטל': 0750-649 02

או בפקס: 0740-649 02.

 

אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו:

http://www.shalombeinenu.org

 

ניתן לקבל את הגיליון גם באמצעות פקס.

"שלום בינינו" מתחייבת לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או להעבירו לצד שלישי.

עם 1.  הקשר השבועי עם "שלום בינינו"