עם 1
הקשר השבועי עם "שלום בינינו"                              
ב"ה, גיליון 13, כ"ט מנחם-אב תשס"ב, 7 באוגוסט ‏2002
שבועון עמותת "שלום בינינו". יו"ר- ד"ר שלמה קליש. עורך- גיורא וולף
  
השבוע:
1. בינינו- משולחן המערכת
2. לחיות עם הזמן- פרשת שופטים
3. רשות הרבים- אתם כותבים
4. ניצוצות- אמרת השבוע
5. מליץ יושר- סיפור
  
בינינו. משולחן המערכת:
אנו מביאים השבוע פרק נוסף מסדרת הראיונות שנערכה על ידי "שלום בינינו":
 
טיפוח העבר ויצירת עתיד/ עוזי חיטמן, זמר ומלחין
הזהות היהודית שלי מתבטאת בהכרה, בהסכמה ובקיום חלקי המורשת והמסורת היהודית שקיבלתי מאבי ז"ל ומאמי שתיבדל לחיים ארוכים. ובראש ובראשונה- השפה העברית. חלק משמעותי בזהותי היהודית הוא קיום טקסים ופולחנים יהודיים הנגזרים מן ההלכה כמו: ברית מילה, ברית נישואין, קבורה, קביעת מזוזה בשער ביתי, אכילת מזון כשר, שמירת מצוות בימי חג קולקטיביים- כמו צום ותפילה ביום כיפור, הדלקת נרות שבת, קידוש וכיו"ב.
בנוסף, השימוש במקורות ובפילוסופיה היהודית שעוברת מדור לדור; הן כהורה והן כמחנך, הן בהתנהגות היומיומית והן בכל מישורי החיים (כיבוד הורים, כיבוד השונה, כיבוד המקום ועוד).
הזהות היהודית שלי מתבטאת גם בנשיאת הזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי, שמשמש לי כעמדת מוצא בבואי לנתח את הקיים (שנאת חינם, חורבן הבית, גלות, שואה ותקומה), ואני בהחלט מאמץ משהו ממשנתו של מרטין בובר בעניין זה, שאמר: "חייב אדם ללמוד על עברו כדי להשליך על עתידו".
אני רואה את המדינה היהודית כמדינה דמוקרטית- בה הדת מופרדת מהמדינה. אך המדינה דואגת לשמר וללמד את המסורת היהודית ומורשת האבות וכמו כן, משמרת ומטפחת את נכסיה הרוחניים, כל זאת במסגרת חוקה כתובה, תוך כדי הקצאת משאבים מתאימים לפי הצורך. יחד עם זאת כמדינה הדואגת לשמר את המסורת של בני המיעוטים השוכנים בתוכה ומאפשרת את חופש הפולחן.
"שלום בינינו" ניתן לעשות על ידי חינוך, חינוך וחינוך...יש להכניס ולהטמיע את הידיעה ש"כל ישראל ערבים זה לזה"- לא רק כמטבע לשון, אלא כדבר ממשי שמעניק ומשמש לנו כביטחון ותנאי הכרחי לקיומנו. יש לחנך לכך, שעלינו לכבד את דעתו של האחר שהיא שונה משלנו, כשם שפניו שונים משלנו. יש לחנך לכיבוד השונה והחריג.
 
    אבי ז"ל לימדני ש: "יד ועוד יד= ידיד. 'ידיד' בגיאומטריה הוא 28= כח".
כשהידיים של עם ישראל מחוברות (ימין- שמאל, ספרדי- אשכנזי, גברים- נשים, מבוגרים- ילדים, חילוניים- דתיים)- לעם ישראל יש  כח, וסיכוייו לקיום ולהישרדות גדולים יותר. כשהידיים פרודות, עם ישראל מאבד כח ואז קיומו הוא על תנאי.
    אהבת ישראל בעיני היא "אהבה שאינה תלויה בדבר". אהבתי לארץ אינה מותנית בשליטתו של מחנה זה או אחר. חונכתי לאהבת הארץ מתוך הכרה אמיתית שזהו ביתי הקבוע, וכל מקום אחר יכול לשמש לי כבית, אך רק כבית ארעי.
 
2. לחיות עם הזמן. פרשת שופטים:
פרשה השבוע פותחת בציווי למנות שופטים ושוטרים בכל עיר- "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך". ומכיוון שהתורה היא נצחית, הרי היא קיימת בכל זמן ובכל מקום, ובנוסף- כל מצוה, אפילו היא כללית, יש בה הוראה שמתאימה לכל אחד ואחת מאתנו. אם כן, הרי גם הציווי של מינוי שופטים ושוטרים שייך לכל זמן ומקום ולכל אחד ואחת.
כשם שבעולם הגדול יש ערים ומחוזות- כך גם בעולמו הפרטי של כל אדם יש ערים ומחוזות שבהם הוא חי ופועל. ערים אלו הם: המחשבות שהוא חושב, הדיבורים שהוא מדבר והמעשים שהוא עושה.
לכל עיר מוכרחים להתקין שערים. שערים שדרכם נכנסים אל העיר וגם יוצאים ממנה. דרכם מכניסים ומוציאים דברים, אבל בשעת הצורך אפשר לסגור אותם.
וכמו בערי העולם, כך ממש גם באדם (שנקרא לפעמים בספרי הקודש- 'עולם קטן') יש לערי ומחוזות חייו (מחשבות, דיבורים ומעשים) שערים שדרכם נכנסים דברים מן החוץ, וגם יוצאים מתוכו אל הסובב אותו.
שערי האדם הם עיניו, אוזניו, אפו ופיו, שדרכם הוא מכניס אליו את שהוא רואה, שומע, נושם ומריח, ואוכל ושותה.
ישנם דברים הראויים לראיה, שמיעה, נשימה ואכילה, וישנם כאלה שאינם ראויים, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית. כשם שמאכל מקולקל ואוויר מזוהם מזיקים לגוף, כך מאכל אסור ואווירה שלילית מזיקים לרוח. ולהפך- כאשר מסתכלים על דברים טובים, מקשיבים לקולות חיוביים, מכניסים מאכלים כשרים ונושמים אוויר של קדושה- הדברים מרוממים את הנפש.
גם הדברים שאדם מביע אל זולתו וסביבתו עוברים בעיקר דרך שערים אלה; על ידי דיבור ואפילו מבט, או עקימת אף.
מצווה אותנו התורה: "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך". השופט הוא השכל הישר שניתן לנו; שאומר לנו מה מותר לאכול, על מה להסתכל, למה להקשיב ואיזו אווירה לספוג אל תוכנו, ובמקביל; איך לדבר וכיצד להביט על זולתנו. ואז לאחר שהשופט- השכל הישר החליט, אזי השוטר- תעצומות הנפש מבצעות את אותן החלטות, ומוליכות את האדם בדרך הישרה.
וכאשר אנו הולכים בדרך הטוב והישר, אזי נגיע, בעזרת ה', למינוי שופטים ושוטרים של הסנהדרין הגדולה, שתהיה בגאולה האמיתית והשלמה.
(על-פי לקוטי שיחות, חלק י"ד)
 
3. רשות הרבים. אתם כותבים:
המדור עומד לרשותכם, אתם מוזמנים לכתוב אלינו.
לפניכם חיבור נוסף מתחרות החיבורים לנוער של "שלום בינינו":
 
שלום בינינו /